Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: A Dog's Purpose

 
more
they
Then
went
and
got
babies
Повторить
like
me
Seemed
a
mistake
to
Повторить
I
my
life
on
live
the
had
Soon
to
run
Повторить
him
Found
Повторить
was
escape
no
There
Повторить