Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Gothika

 
I
you
don't
think
to
this
did
myself
You
Повторить
you
Did
Повторить
know
don't
I
Повторить
would
Who
be
then
or
be
Would
Chloe
it
it
Повторить
know
I
don't
Повторить