Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Hitch - Professional Help

 
tell
'er
about
So
me
Повторить
someone
ever
Have
you
met
Повторить
knew
be
and
right
you
important
gonna
away
was
she
you
to
Повторить
factor
of
X
Not
but
you
because
know
her
looks
just
that
Повторить
you
'er
meet
How'd
Повторить