Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: John Tucker Must Die

 
Hey
Hi
Повторить
home
What
I
do
Okay
do
ride
a
Повторить
breathe
Just
Повторить
really
is
means
good
he's
It
into
you
This
Повторить
he's
you
Do
make
gonna
think
a
move
Повторить