Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Legion

 
wait
Charlie
Повторить
I'll
more
you
Take
drop
right
there
step
one
and
Повторить
all
you
your
how
customers
that
Is
greet
Повторить
been
after
we've
Mister
what
through
Повторить
later
first
you
shoot
and
lucky
greet
you're
don't
we
you
Повторить