Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Legion

 
wait
Charlie
Повторить
you
right
and
more
I'll
one
Take
drop
there
step
Повторить
you
all
that
Is
greet
customers
your
how
Повторить
been
Mister
we've
after
what
through
Повторить
lucky
first
greet
you
you're
don't
and
later
shoot
you
we
Повторить