Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Passengers - Did You Wake Me Up?

 
Aurora
Happy
birthday
birthday
you
Happy
to
dear
Повторить
for
birthday
Birthday
the
drink
girl
Повторить
to
you
ask
I
ID
might
old
going
to
drink
not
enough
for
Aren't
my
be
Повторить
a
age
of
never
in
your
front
would
gentleman
I
ask
Повторить
gentleman
no
Jim's
Повторить