Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Paterson

 
interested
in
you
Are
poetry
Повторить
of
kind
I
Really
Actually
am
Повторить
write
I
poetry
Yeah
Повторить
in
it
keep
I
all
notebook
this
Повторить
notebook
Secret
Повторить