Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: T2 Trainspotting

 
Facebook
Instagram
Snapchat
Choose
Twitter
Повторить
thousand
your
spew
bile
people
across
you've
a
and
to
ways
met
never
other
Повторить
your
updating
Choose
profile
Повторить
the
breakfast
had
what
world
Tell
you
for
Повторить
that
somewhere
cares
someone
and
hope
Повторить