Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: The Truman Show - Do Something!

 
some
you
me
Let
get
help
Truman
Повторить
well
not
You're
Повторить
do
you
to
want
with
baby
a
Why
me
have
Повторить
can't
me
stand
You
Повторить
true
That's
not
Повторить