Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Wanderlust

 
George
Hey
Повторить
see
I
didn't
Eva
Hey
you
there
Повторить
sad
You
look
Повторить
recently
your
life
that's
been
in
happening
Everything
Повторить
fact
you're
it's
feet
walking
on
the
amazing
two
I
mean
all
that
at
Повторить