Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

Geri

exhaustified nasıl okunur

Exhaustified
bitkin

Exhaustified sözcüğünü içeren filmlerden örnekler

I'm exhaustified of being the boy.
Little Women - A New Player

Exhaustified sözcüğünün sesli telaffuzu

Amerikan telaffuzu

Exhaustified sözcüğünün Ivy tarafından telaffuz edilişi (çocuk, kız)
Exhaustified sözcüğünün Joanna tarafından telaffuz edilişi (kadın)
Exhaustified sözcüğünün Kendra tarafından telaffuz edilişi (kadın)
Exhaustified sözcüğünün Kimberly tarafından telaffuz edilişi (kadın)
Exhaustified sözcüğünün Salli tarafından telaffuz edilişi (kadın)
Exhaustified sözcüğünün Joey tarafından telaffuz edilişi (erkek)
Exhaustified sözcüğünün Justin tarafından telaffuz edilişi (çocuk, erkek çocuk)
Exhaustified sözcüğünün Matthew tarafından telaffuz edilişi (erkek)

Britanya telaffuzu

Exhaustified sözcüğünün Amy tarafından telaffuz edilişi (kadın)
Exhaustified sözcüğünün Emma tarafından telaffuz edilişi (kadın)
Exhaustified sözcüğünün Brian tarafından telaffuz edilişi (erkek)

Exhaustified sözcüğüne benzer sözcükler