Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Fotoğraf dağarcığı

down vest
shoelaces
suit
sweatband

boots

table
table
table
earmuffs
vest
coat
Konu geçildi!