Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Słowniczek zdjęciowy

swimming trunks
overalls
t-shirt
boots

dress

table
table
table
sweatpants
swimming trunks
socks
Zdany temat!