Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: A Most Wanted Man

 
Mama
Annabel
Richter
Повторить
you
Hello
are
How
Leyla
Повторить
to
Annabel
Welcome
house
our
Frau
Повторить
you
to
again
Nice
see
Повторить
in
Come
Thank
in
you
Come
please
Повторить