Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: A Most Wanted Man

 
Mama
Annabel
Richter
Повторить
you
How
are
Hello
Leyla
Повторить
Frau
Annabel
house
our
Welcome
to
Повторить
to
again
see
you
Nice
Повторить
you
Thank
Come
please
Come
in
in
Повторить