Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Guilty by Suspicion

 
Party
Are
the
Communist
of
a
member
now
you
Повторить
No
Повторить
Communist
Were
of
Party
No
the
member
you
a
ever
Повторить
Party
meetings
you
in
Communist
1939
fall
the
attend
of
Did
Повторить
organization
an
in
ago
Twelve
years
Повторить