Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Hereafter

 
question
you
I
ask
Can
a
Повторить
was
it
Would
you
if
okay
I
answer
no
be
the
told
Повторить
even
I
You
what
ask
know
was
don't
gonna
Повторить
you
I
You're
I
do
Yes
for
reading
a
ask
do
can
me
if
gonna
Повторить
you
Look
know
Melanie
barely
I
Повторить