Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Joe Dirt

 
I
question
a
listen
had
I
ask
Can
too
you
fun
Yeah
Hey
Повторить
you
would
you
me
I
a
you
against
beautiful
had
hold
If
body
told
it
Повторить
would
Sure
Повторить
Sure
place
my
to
do
go
Wanna
Повторить
story
finish
your
now
right
All
So
Повторить