Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Snowden

 
like
Would
to
you
ma'am
Excuse
me
sign
Повторить
very
just
signed
you
Thank
actually
I
Okay
much
Повторить
you
Thank
Повторить
spirit
much
Too
you
independent
for
Повторить
just
bashing
No
don't
like
really
I
my
country
Повторить