Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: The Bye Bye Man

 
say
Don't
think
it
say
it
it
Don't
it
Don't
think
Don't
Повторить
my
God
Oh
Повторить
say
it
Don't
Повторить
my
Larry
Oh
God
Повторить
just
I
was
job
my
doing
Повторить