Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

Geri

clear nasıl okunur

Clear
/klir/
Çeviri
 • açık
İsim
 • boşluk
 • boş alan
Fiil
 • temizlemek
 • gidermek
 • açıklamak
 • kaldırmak
 • açmak
 • aydınlatmak
 • boşaltmak
 • aklamak
 • kurtarmak
 • kazanmak
 • ödemek
 • bilgi vermek
 • tahliye etmek
 • sıyırıp geçmek
 • aşmak
 • geçmek
 • elde etmek
 • kapatmak
 • gümrükten çekmek
 • temize çıkarmak
 • dağılmak
 • berraklaşmak
 • ormanda alan açmak
 • seyretmek
Sıfat
 • net
 • berrak
 • temiz
 • belli
 • belirgin
 • şeffaf
 • anlaşılır
 • saydam
 • ortada
 • parlak
 • tam
 • belirli
 • aydınlık
 • saf
 • emin
 • aşikâr
 • bulutsuz
 • engelsiz
 • masum
 • zeki
 • tüm
 • kuşkusu olmayan
 • katışıksız
 • tiz
 • takıntısız
 • bütün
Zarf
 • açıkça
 • tamamen
 • uzakta
 • bütünüyle
 • uzağa

Filmlerden örnekler

And there's just a few things that I'd like to clear up. All right?
Revolutionary Road - You're Sick!
Haven't I made it clear I don't particularly want to talk about it, okay?
Revolutionary Road - You're Sick!
Do I make myself abundantly clear?
Valkyrie - No Handed
And, uh, I just wanted to make sure that that was clear...
Reality Bites - Troy Comes Back
But Mr. Reede has made it abundantly clear he has no desire
Liar Liar - I Can't Lie!
I mean, it was clear he had feelings for me
Flipped - Meeting Bryce Loski
Now, you hear me clear enough?
Rudy - Fortune's Truth
You know, bang 'er. Clear my head. Get in, get off, get out.
Hitch - Professional Help
Let me make one thing clear to you, rabbi.
Hitch - Professional Help
But I... I think that we should kind of make this clear right from the start,
Boomerang - My Mack Daddy Vibe
tore them clear off.
XX - Bad Boy
In fact, I'm more clear and level-headed than I've ever been.
Accepted - Pocahontas Never Went to College