Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa clear

Clear
/klir/
Tłumaczenie
 • jasny
Czasownik
 • oczyścić
 • wyjaśniać
 • przejaśniać
 • klarować
 • torować
 • znikać
 • uwalniać
 • przejaśniać się
 • odpłynąć
 • usprawiedliwiać
 • likwidować
 • uprzątać
 • przeskoczyć
 • prześwietlać
 • przerąbać
 • wykarczować
 • wyrównać
 • zarabiać
 • spieniężać
 • opróżniać
 • klarować się
 • wypogodzić
 • rozjaśnić się
 • odgarnąć
 • przetkać
 • przetrzebiać
 • oclić
 • przetorować
Przymiotnik
 • wyraźny
 • czysty
 • przejrzysty
 • klarowny
 • oczywisty
 • zrozumiały
 • wolny
 • dobitny
 • bezsporny
 • niedwuznaczny
 • komunikatywny
 • niemętny
 • przystępny
Przysłówek
 • z dala
 • czysto
 • zupełnie

Przykłady z filmów

And there's just a few things that I'd like to clear up. All right?
Revolutionary Road - You're Sick!
Haven't I made it clear I don't particularly want to talk about it, okay?
Revolutionary Road - You're Sick!
Do I make myself abundantly clear?
Valkyrie - No Handed
And, uh, I just wanted to make sure that that was clear...
Reality Bites - Troy Comes Back
But Mr. Reede has made it abundantly clear he has no desire
Liar Liar - I Can't Lie!
I mean, it was clear he had feelings for me
Flipped - Meeting Bryce Loski
Now, you hear me clear enough?
Rudy - Fortune's Truth
You know, bang 'er. Clear my head. Get in, get off, get out.
Hitch - Professional Help
Let me make one thing clear to you, rabbi.
Hitch - Professional Help
But I... I think that we should kind of make this clear right from the start,
Boomerang - My Mack Daddy Vibe
tore them clear off.
XX - Bad Boy
In fact, I'm more clear and level-headed than I've ever been.
Accepted - Pocahontas Never Went to College