Вивчайте Справжню Англійську з фільмів та книг

Додавайте слова та фрази й практикуйтеся з іншими учнями.

5

Videoexercise: Margin Call

 
want
out
I
Повторить
I
done
want
I'm
out
Повторить
to
need
for
release
everyone
difficult
I
a
you
day
It's
been
my
very
options
Повторить
worth
I
today
my
if
they're
bonus
want
out
I'm
after
anything
Повторить
your
keep
your
bonus
base
get
and
your
current
You'll
options
Повторить