تعلم الإنجليزية الحقيقية من الأفلام والكتب.

أضف كلمات أو عبارات للتعلم والتدريب مع متعلمين آخرين.

5

ترتيبات الكلمات

Toe
Verb
+ toe
Adjective
+ toe
bruised
stand
broken
bare
big
be
step
touch
little
Body
Verb
+ body
Adjective
+ body
be
human
move
exercise
dead
healthy
have
aches
whole
shakes
Muscle
Verb
+ muscle
Adjective
+ muscle
relax
powerful
massage
heart
soothes
tired
pull
build up
develop
tense
Skin
Verb
+ skin
Adjective
+ skin
sensitive
dark
pale
scrape
damage
nourish
peels
tanned
have
Foot
Verb
+ foot
Adjective
+ foot
smelly
lift
be
wash
bare
silent
travel
dirty
stand
wipe
تم اجتياز الموضوع!

Sory, but this user can't accept your call now.

Sorry, but you can't call to this user.