Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Sıralamalar

Muscle
Verb
+ muscle
Adjective
+ muscle
develop
soothes
heart
relax
tense
build up
pull
massage
tired
powerful
Finger
Verb
+ finger
Adjective
+ finger
point
capable
lick
skinny
wear
middle
tap
dirty
snap
cut
hold
Back
Verb
+ back
Adjective
+ back
lie
hurt
injure
straight
broad
muscular
pat
stretch
powerful
Arm
Verb
+ arm
Adjective
+ arm
fold
aches
carry
broken
long
put
break
stick
weak
stiff
hold
Toe
Verb
+ toe
Adjective
+ toe
step
bare
little
stand
touch
bruised
broken
be
big
Konu geçildi!