Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

Geri
5

Sıralamalar

Skin
Verb
+ skin
Adjective
+ skin
sensitive
damage
tanned
dark
pale
have
scrape
peels
nourish
Wrist
Verb
+ wrist
Adjective
+ wrist
broken
hold
bony
sprain
cut
thin
sprained
break
injured
Body
Verb
+ body
Adjective
+ body
dead
be
healthy
have
exercise
whole
shakes
aches
move
human
Finger
Verb
+ finger
Adjective
+ finger
tap
snap
middle
cut
wear
skinny
lick
dirty
point
hold
capable
Stomach
Verb
+ stomach
Adjective
+ stomach
rumbles
hit
lie
upset
empty
upsets
hold
pick up
full
strong
Konu geçildi!