Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

Barry Manilow – Never Met A Man I Didn't Like tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

Never Met A Man I Didn't Like - Barry Manilow

Słowa
słowa do nauczenia się

Never met a man I didn't like

Highfalutin gent or Bowery bum

Yes, I've come a long way down the pike

Never met a man I didn't like

Never shook a hand I didn't like

Royal Prince of Wales or working Joe

Though I know life's one long rocky hike

Never met a man I didn't like

In all of my wandering

I've bumped into all kinds of people

Fancy cinema stars, false evangelists,

Politicians, morticians.

And I have reached the conclusion

While hiking the pike

Though I try and I try

Never once met a guy that I didn't like

I said I've roam along Nappa Valley

Shubert Alley, Ru de la Paix