Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Słowniczek zdjęciowy

paint
sandpaper
workbench
bolt

nut

table
table
table
outboard motor
tracksuit
head
Zdany temat!