Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

Laibach – The Parade tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

The Parade - Laibach

Słowa
słowa do nauczenia się

Join the parade

Join the parade

Join the parade

Some walk for salvation

Confessing their sins

Denouncing their fathers

Some join to run naked

For pleasure and pain through

The hands of the others

It comforts

It thrills

Inspires