Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

Talking Heads – Tentative Decisions tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

Tentative Decisions - Talking Heads

Słowa
słowa do nauczenia się

Now that I can

Release my tensions

Let me make clear

My best intentions

Girls ask and I

Define decision

Boys ask and I

Describe their function

Oh the boys

Want to talk

Would like to to talk about those problems

And the girls

Say they're concerned

That they are

Concerned with these decisions

And it's all

Hard Logic

To follow and the

Girls get lost

And the boys

Say they're concerned

That they are

Concerned with these decisions

I wanna talk

I wanna talk as much as I want

I'm gonna give

I'm gonna give the problem to you