Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

The Crystal Method – Busy Child tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

Busy Child - The Crystal Method

Słowa
słowa do nauczenia się

I guess I didn't know.

I guess I didn't know.

Get Busy Child.

Get Busy Child.

Get Busy Child.

Get Busy Child.

Get Busy Child.

Get Busy Child.

Get Busy Child.

Get Busy Child, get busy, get busy...

(I guess I did-...), get

busy, get busy, get

busy, get busy...

(I guess I did-...), get

busy, get busy, get

busy, get, get

(I guess I did-...),

get, get, get, get, get,

get, get busy.

Get, get, get, get, (I guess

I did-...) get, get,

ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-

ge-get Busy Child.

I guess I didn't know.

Get Busy Child.

I guess I did-

Get Busy Child.

I guess I didn't know.

Get Busy Child.

I guess I did-

I guess I didn't know.

I guess I did- I guess I

did- I guess I did- I

guess I didn't know.

Get busy child.

I guess I did- I guess

I did- I guess I didn't

know.

Get Busy Child.

I guess I did- I guess

I did- I guess I didn't

know.