Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Videoexercise: Bowling for Columbine

 
open
account
to
up
I'm
an
here
Повторить
would
type
what
like
of
Okay
account
you
Повторить
want
get
the
where
I
free
the
uh
gun
account
can
I
Повторить
Michigan
the
paper
ad
spotted
local
in
an
I'd
Повторить
account
opened
Bank
if
at
North
Country
said
you
that
an
Повторить