Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Videoexercise: Everybody's Fine

 
good
good
Very
Yeah
very
That's
Повторить
my
hit
in
drum
good
suddenly
but
life
I'm
very
a
Never
Повторить
skill
Without
without
training
Повторить
the
all
without
talent
have
that
you
musical
Повторить
was
Dad
conducting
I
Never
said
Повторить