Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Videoexercise: Inglourious Basterds - One Hundred Nazi Scalps

 
name
My
Raine
Lieutenant
Aldo
is
Повторить
special
team
soldiers
I
need
together
eight
me
I'm
and
a
putting
And
Повторить
Jewish
American
soldiers
Eight
Повторить
heard
you
about
armada
might've
happening
the
soon
rumors
all
Now
Повторить
we'll
be
little
earlier
a
leaving
Well
Повторить