Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Videoexercise: Ouija

 
Zander
Ms
Повторить
My
niece
Oh
little
tenacious
Повторить
said
everything
you
I
did
Повторить
the
found
away
stitches
the
I
We
she
Mother
sent
body
cut
Повторить
didn't
it
work
it
didn't
work
But
Why
Повторить