Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Videoexercise: Ouija

 
Zander
Ms
Повторить
tenacious
My
niece
Oh
little
Повторить
did
everything
I
said
you
Повторить
she
cut
the
We
the
away
found
body
Mother
I
stitches
sent
Повторить
didn't
it
didn't
work
work
But
Why
it
Повторить