Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Videoexercise: The Hunger Games - Star-Crossed Lovers

 
back
is
home
there
girl
a
Tell
me
special
Повторить
Not
really
No
No
Повторить
I
for
at
face
believe
that
a
second
it
Look
don't
No
Повторить
Peeta
you
tell
Handsome
man
like
me
Повторить
girl
there
this
had
Well
I've
that
forever
There
crush
on
one
is
a
Повторить