Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Videoexercise: You, Me and Dupree

 
there
Is
Yes
Hello
please
is
Mandy
Повторить
calling
Is
again
Dupree
this
Повторить
this
again
Dupree
is
Yes
Повторить
just
her
I
tell
just
called
yeah
Okay
that
Повторить
we're
Murphy
Looks
again
camping
going
like
Повторить