Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa opposite

Opposite
/'ɑpəsɪt/
Tłumaczenie
  • naprzeciwko
Rzeczownik
  • przeciwieństwo
Przymiotnik
  • odwrotny
  • przeciwległy
  • naprzeciwległy
Przysłówek
  • naprzeciw
  • na wprost
Przyimek
  • wprost

Przykłady z filmów

until they've had intercourse with a member of the opposite sex.
Chasing Amy - The Virginity Standard
- With a member of the opposite sex. - Why? Why only?
Chasing Amy - The Virginity Standard
You leave, you get the opposite. Okay?
Warrior - Forgiveness
I speak from the opposite end of the fashion scale.
A Little Chaos - His Highness Phillipe
I've a terrible habit of doing exactly the opposite of what people want.
Kinky Boots - Lola Out of London