Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa reasons

Reasons
/'rizən/
Tłumaczenie
 • powody
Rzeczownik
 • powód
 • rozum
 • przyczyna
 • uzasadnienie
 • racja
 • rozsądek
 • argument
 • motyw
 • przesłanka
 • logika
 • opamiętanie
 • zmysły
 • sąd
 • uwaga
Czasownik
 • rozumować
 • wnioskować
 • przekonać
 • filozofować
 • wyciągać wnioski
 • wyperswadować

Przykłady z filmów

But you, you gotta wanna do it for the right reasons.
Rocky III - I'm Afraid
But, as you'll find out, everything has its reasons.
Hoosiers - Coach Meets His Team
Men kill each other for any number of reasons.
The Accountant - Were you a good dad?
No, I have plenty of reasons, and you keep giving me more.
Phone Booth - Telescopic Sight
One of the reasons we're interested in having this done
Killer Joe - I Don't Take You Seriously
who may be interested in you for reasons other than your talent.
The English Teacher - About Jason
Some of us have our secrets and some of us have our reasons, Maggie.
The Skeleton Twins - He Was Your English Teacher
you make up the sweetest-smelling reasons to go back.
Pet Sematary - Dead is Better
Could I have your social security number for tax reasons?
Baby Boom - Firing Eve, Hiring Helga