Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa separation

Separation
/,sɛpə'reɪʃən/
Tłumaczenie
  • separacja
Rzeczownik
  • rozdzielenie
  • rozdział
  • oddzielanie
  • wydzielenie
  • wyodrębnienie
  • rozłąka
  • odseparowanie
  • odłączenie
  • oderwanie
  • rozdzielność
  • rozłączenie
  • sortowanie
  • odcięcie
  • odgraniczenie
  • rozłączność
  • odseparowanie się
  • rozstanie się
  • wyobcowanie
  • odcięcie się
  • separacja małżeńska
  • rozchodzenie się
  • niewidzenie
  • rozbicie się
  • odsadzenie
  • przedzielenie

Przykłady z filmów