Изучайте Настоящий Английский с помощью фильмов и книг.

Добавляйте слова и фразы для изучения, а также практикуйтесь с другими учащимися.

Назад

Как произносится слово rebecca

Rebecca
/rɪ'bɛkə/
Ребекка

Примеры из фильмов c Rebecca

Do you know how long that would take by car, Rebecca?
The Visit - Those Aren't Your Grandparents
Rebecca, what I'm trying to tell you is... I love you.
The Hollars - She Kissed Me

Аудио произношение Rebecca

Американское произношение

Rebecca произнесенно Ivy (Ребёнок, девочка)
Rebecca произнесенно Joanna (девушка)
Rebecca произнесенно Kendra (девушка)
Rebecca произнесенно Kimberly (девушка)
Rebecca произнесенно Salli (девушка)
Rebecca произнесенно Joey (мужчина)
Rebecca произнесенно Justin (Ребёнок, мальчик)
Rebecca произнесенно Matthew (мужчина)

Британское произношение

Rebecca произнесенно Amy (девушка)
Rebecca произнесенно Emma (девушка)
Rebecca произнесенно Brian (мужчина)

Слова схожие с Rebecca