Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Get on Up

 
you
somebody
meet
I'd
James
like
to
Повторить
Bart
James
this
is
Ben
Повторить
the
Universal
Attractions
is
Ben
of
President
Повторить
agency
New
booking
York's
biggest
Повторить
in
man
over
Great
Hey
week
show
Jersey
last
Повторить