Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Get on Up

 
you
I'd
like
somebody
meet
to
James
Повторить
is
this
James
Ben
Bart
Повторить
President
the
Universal
Ben
is
Attractions
of
Повторить
agency
York's
New
booking
biggest
Повторить
over
week
show
man
Jersey
in
Hey
Great
last
Повторить