Film ve kitaplardan gerçek İngilizce'yi öğrenin.

Öğrenmek ve diğer öğrencilerle alıştırma için kelime veya kalıp ekleyin.

5

Videoexercise: Get on Up

 
to
somebody
like
I'd
James
you
meet
Повторить
Bart
James
is
this
Ben
Повторить
the
of
is
Attractions
Ben
President
Universal
Повторить
agency
booking
New
biggest
York's
Повторить
over
show
man
week
Great
Hey
Jersey
in
last
Повторить