Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

Sarah Brightman – I've been this way before tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

I've been this way before - Sarah Brightman

Słowa
słowa do nauczenia się

I've seen the light

And I've seen the flame

And I've been this way before

And I'm sure to be this way again

For I've been refused

And I've been regained

And I've seen your eyes before

And I'm sure to see your eyes again

Once again

For I've been released

And I've been regained

And I've sung my song before