Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

The Moody Blues – Dawn: Dawn Is A feeling tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

Dawn: Dawn Is A feeling - The Moody Blues

Słowa
słowa do nauczenia się

Dawn is a feeling

A beautiful ceiling

The smell of grass

Just makes you pass

Into a dream

You're here today

No future fears

This day will last

A thousand years

If you want it to

You look around you

Things they astound you

So breathe in deep

You're not asleep