Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

The Pretenders – Up the Neck tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

Up the Neck - The Pretenders

Słowa
słowa do nauczenia się

Anger and lust,

My senses running amok.

Bewildered and deluded,

Have I been hit by a truck.

With my tongue inside his [...?...],

Felt like the time in the womb.

But I woke up with a headache that split my skull,

Alone in the room.

I got down on the floor with my head pressed between my knees,

Ip to my neck with my teeth sunk into my own flesh.

I said, baby, oh sweetheart.

Lust turns to anger,

A kiss to a slug.