Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

Tom Jones – Venus tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

Venus - Tom Jones

Słowa
słowa do nauczenia się

Goddess on the mountain top

Burning like a silver flame

The summit of beauty and love

And Venus was her name

She's got it

Yeah, baby, she's got it

I'm your Venus, I'm your fire

At your desire

Well, I'm your Venus, I'm your fire

At your desire

Her weapons were her crystal eyes

Making every man a man