Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

Voltaire – Hello Cruel World tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

Hello Cruel World - Voltaire

Słowa
słowa do nauczenia się

Hello cruel world

Did I keep you long?

You've waited so patiently To torture my soul

To ruin my life

My anguish, your ecstasy

And I've compalianed

But it's to no avail

I've complained

Day after day

Good morning cruel world

did you sleep well last night

were you dreaming of all the ways