Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

Yazoo – I Before E Except After C tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

I Before E Except After C - Yazoo

Słowa
słowa do nauczenia się

I would. Stop. Because ...

There will always be, because

There will always be, for two

There will always

Inside you can feel th-

Outside, you can see the difference

Inside. Stop. Inside difference

Outside, out- Stop

Inside, you can feel the difference

Feel the-

You can difference. Difference. Difference

You can see the-

Feel the difference

You can stop. Stop, and see the-

You can stop-

You can see the difference

Dragons, the policeman knew

Were supposed to breathe- to breathe fire. Fire

To breathe fire, and occasionally get themselves, get themselves

Slaughtered. Slaughtered. Slaughtered