Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Назад

Yazoo – Tuesday tekst i tłumaczenie (po kliknięciu) piosenki

Tuesday - Yazoo

Słowa
słowa do nauczenia się

Woman of thirty seeing the sun

Packed up her suitcase started to run

Looking for someone looking for none

Pack up and drive away

It was her birthday Tuesday morning

Realisation gradually dawning

A man in a grey suit whispered 'I'm calling'

Pack up and drive away

Woman of thirth, husband and kids

Chained like a dog she had to rid