Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

5

Videoexercise: Thor: The Dark World

 
get
Hi
Could
some
please
wine
we
Повторить
love
Sure
I'd
some
Повторить
this
is
Richard
Darcy
Повторить
doing
What
you
are
here
Повторить
Hello
Oh
Повторить