Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa delivery

Delivery
/dɪ'lɪvəri/
Tłumaczenie
 • dostawa
Rzeczownik
 • dostarczanie
 • dostarczenie
 • doręczenie
 • poród
 • wydanie
 • dowóz
 • zaopatrzenie
 • wygłoszenie
 • rozwóz
 • połóg
 • dykcja
 • wygłaszanie
 • odwiezienie
 • odstawa
 • przywóz
 • dostawienie
 • odtransportowanie
 • przekazanie w posiadanie
 • wybawienie
 • poddanie
Przymiotnik
 • doręczeniowy
 • odstawowy

Przykłady z filmów

So let's get this straight. I'm the asset here. You're a delivery boy.
Duplicity - All the Way In