Ucz się prawdziwego angielskiego z książek i filmów.

Dodawaj słowa i zwroty, by uczyć się ich i ćwiczyć z innymi uczniami.

Wstecz

Angielska wymowa słowa like

Like
/laɪk/
Tłumaczenie
 • lubić
Rzeczownik
 • coś podobnego
 • sympatia
 • gust
 • słabość
Czasownik
 • chcieć
 • gustować
 • podobać się
Przymiotnik
 • podobny
 • analogiczny
 • tak jak gdyby
 • typowy
 • w nastroju
 • wskazujący
Przysłówek
 • niby
 • około
Łącznik
 • jak
 • niczym
 • tak jak
 • po
 • by

Przykłady z filmów

HE LOOKS LIKE THAT «NOT THE MAMA, NOT THE MAMA» BABY-DINOSAUR PUPPET.
The Venture Bros. - Arch de Triumph
THERE ARE LIKE A DOZEN VILLAINS AHEAD OF YOU.
The Venture Bros. - Arch de Triumph
Or he'll become a permanent political fixture, even if he loses like Sarah Palin.
Donald Trump Will Never Be President… Or Will He?
LOOKS TO ME LIKE YOU KILLED YOUR OLD LADY.
Robot Chicken - Gone Barbie
Guys... I really like whip-its!
Bad Moms Official Trailer
-Looks like you have one long boob. - Uniboob.
Bad Moms Official Trailer
-Looks like you wrapped an ACE bandage around yourself like three times. - Yeah, I don't even want to touch it.
Bad Moms Official Trailer
That's like an eye mask, like you put it in the fridge.
Bad Moms Official Trailer
- It's because we belong together. - It's like we were made for each other!
Sausage Party Trailer
Or anything like that, but I was wondering...
Superstar - Sky Breaks Up with Evian
Rick, I don't like glowing rocks in the kitchen trash!
Uncle Steve | Rick and Morty
Well, I don't like your unemployed genes in my grandchildren, Jerry,
Uncle Steve | Rick and Morty
President James Garfield wore this suit like a gentleman.
Accepted - Ask Me About My Wiener
You're like a stinky old cheese, babe
Hairspray - Timeless Couple
You're like a fatal disease, babe
Hairspray - Timeless Couple